billboardy reklamowe konopielka

Zaprojektowaliśmy oraz wydrukowaliśmy billboard reklamujący ofertę specjalną Gościńca Konopielka ze Zblewa.